Polityka Prywatności

I. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób loliparadise.com zbiera, wykorzystuje, przechowuje i chroni dane osobowe swoich użytkowników. Zgodnie z przepisami RODO oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, zapewniamy pełne poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych naszych klientów.

II. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest loliparadise.com, prowadzony przez FOUMA KAMIL LAREK, z siedzibą w Jagiellońska 78/52 Warszawa 03-301, NIP: 5552124211, REGON: 384972725. Można się z nami skontaktować pod adresem email: contact@loliparadise.com lub w prywatnej wiadomości na instagramie @loliparadise_society.

III. Rodzaje Zbieranych Danych
Zbieramy następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Adres zamieszkania
- Numer telefonu
- Informacje o zamówieniach i historia zakupów
- Dane płatności (np. numer karty kredytowej)
- Adres IP i dane o aktywności na stronie

IV. Sposoby Zbierania Danych
Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od użytkowników poprzez:
- Formularze rejestracyjne i zamówienia
- Formularze kontaktowe
- Pliki cookies i technologie śledzące aktywność na stronie

V. Cel Przetwarzania Danych
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
- Realizacja zamówień i świadczenie usług
- Obsługa konta użytkownika
- Marketing bezpośredni i komunikacja z klientem (za zgodą)
- Analiza statystyczna i poprawa funkcjonalności strony

VI. Podstawy Prawne Przetwarzania Danych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy)
- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika)
- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

VII. Przekazywanie Danych Stronom Trzecim
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- Shopify Inc., jako dostawca platformy e-commerce
- Firmy kurierskie i pocztowe realizujące dostawy
- Podmioty świadczące usługi płatnicze
- Firmy marketingowe (za zgodą użytkownika)

VIII. Przekazywanie Danych do Państw Trzecich
Dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA, Kanada) w ramach współpracy z Shopify Inc. W takim przypadku stosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

IX. Prawa Użytkowników
Użytkownikom przysługują następujące prawa:
- Prawo dostępu do swoich danych
- Prawo do sprostowania danych
- Prawo do usunięcia danych
- Prawo do ograniczenia przetwarzania
- Prawo do przenoszenia danych
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

X. Okres Przechowywania Danych
Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej niż 2 lata od momentu, gdy konto użytkownika staje się nieaktywne. Po upływie tego okresu dane są usuwane lub anonimizowane. Więcej w regulaminie shopify: https://help.shopify.com/pl/en/manual/privacy-and-security/privacyhttps://help.shopify.com/pl/en/manual/privacy-and-security/privacy/processing-customer-data-requests

XI. Zabezpieczenia Danych
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą czy zniszczeniem.

XII. Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

XIII. Kontakt
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt:
- Email: contact@loliparadise.com
- Instagram: @loliparadise_society
- Adres korespondencyjny: LOLIPARADISE Jagiellońska 78/52 Warszawa 03-301